Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

13 NOIEMBRIE: ZIUA BIBLIEI
În ziua de cinstire a Sfântului Ioan Gură de Aur sărbătorim și ziua Bibliei. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 14-15 noiembrie 2006, a fost hotărâtă instituirea unei zile din cursul anului dedicată Bibliei, cartea ce cuprinde cuvântul lui Dumnezeu, comoara cea mai prețioasă de lumină și mântuire pe care El a dat-o oamenilor.


Ziua Bibliei are drept scop să reamintească fiecăruia datoria morală și de conștiință de a citi Sfânta Scriptură, având în vedere rolul acesteia în viața liturgică și formarea duhovnicească a credincioșilor.


În acest sens, Sfântul Sinod a hotărât instituirea Zilei Bibliei în data de 13 noiembrie, ziua pomenirii Sfântului Ioan Gură de Aur.


Despre Biblie, Sfântul Ioan Hrisostom spune că nu este nimic în paginile ei care să nu fie spus cu scop, care să nu aibă ascuns mare folos; nimic nu este inutil, totul a fost dictat de către Duhul Sfânt. În ceea ce privește eternitatea învățăturilor din Sfânta Scriptură, același ierarh spune că mai lesne este să se stingă soarele decât să treacă cuvintele Domnului nostru.


Sfântul Ioan Gură de Aur evidențiază că Sfânta Scriptură este de la Dumnezeu și o numește adevăr capital, dogmă esențială și fundamentală pe care n-ar trebui s-o uite niciodată savanții, interpreții și lingviștii.


Marele teolog român Dumitru Stăniloae afirmă că Sfânta Scriptură este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Care s-a tălmăcit pe Sine în cuvinte, în lucrarea Lui de apropiere de oameni, pentru ridicarea lor la El, până la Întruparea, Învierea și Înălțarea Lui ca om. Scriptura redă ceea ce continuă să facă Fiul lui Dumnezeu cu noi din această stare de Dumnezeu și om desăvârșit, deci Scriptura tălmăcește lucrarea prezentă a lui Hristos.


Pe teritoriul țării noastre, prima biblie în limba română a apărut în anul 1688. Supranumită Biblia de la București, aceasta a fost realizată de către episcopul Mitrofan al Hușilor și de frații Radu și Şerban Greceanu și revăzută de arhiereul Gherman din Nissa Capadociei. Tipărirea Bibliei a început la data de 5 noiembrie 1687 și s-a încheiat în septembrie 1688.


Biblia de la București reprezintă o operă de mari proporții pentru vremea în care a fost tipărită: are 944 de pagini, format mare. Textul este imprimat cu litere mici, chirilice, dispus pe două coloane, cu excepția celor două prefețe unde există o singură coloană.
Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 12320,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română