Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

ASTĂZI - 7 DECEMBRIE 2018 - PS AMBROZIE ÎȘI SĂRBĂTOREȘTE OCROTITORUL SPIRITUAL
Astăzi, 7 decembrie 2018, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Ambrozie, ocrotitorul duhovnicesc al Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, clericii și credincioșii eparhiei noastre aduc slavă lui Dumnezeu și Sfântului Ierarh Ambrozie al Mediolanului, pentru darurile revărsate asupra persoanei Preasfinției Sale.


Întâistătătorul eparhiei noastre s-a născut în 20 aprilie 1969, în localitatea Scorțeni, județul Prahova. În anul 1990 intră în obștea Schitului Crasna, urmând ca în anul 1991 este tuns în monahism, primind numele și binecuvântarea marelui ierarh al Milanului, Sfântul Ambrozie.

Datorită dragostei pentru slujirea Sfântului Altar, tânărul monah este hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah în 1992. Preasfinția Sa urmează, între anii 1992-1996, cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.


În anul 1996, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române de atunci, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, îi încredințează ascultarea de stareț al Schitului Darvari. Preasfinția Sa și-a continuat studiile, urmând cursurile de masterat ale aceleiași facultăți, la secția Doctrină și cultură. Lucrarea de dizertație Palamism și secularizare, redactată sub îndrumarea vrednicului de amintire Pr. Acad. Dumitru Popescu, a reprezentat un studiu de referință în cadrul cercetărilor palamite din țara noastră, cunoscând lumina tiparului în anul 2000.


Ierarhul nostru primește, în anul 1999, rangul de Protosinghel, în același an fiind admis și la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniației transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susținerea lucrării cu titlul Considerarea istorică a cauzelor și consecințelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică, sub îndrumarea științifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susținută pe 3 martie 2005.


Apreciind pregătirea sa teologică, bogata activitate pastoral-misionară și socială, ca și promptitudinea și stăruința în îndeplinirea ascultărilor încredințate, în ziua de 4 octombrie 2000, Sfântul Sinod, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, l-a ales în funcția de episcop vicar patriarhal, cu titulatura Sinaitul, hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000.

În ziua de 8 februarie 2006, Preasfințitul Părinte Ambrozie Sinaitul a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub președinția vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, și întronizat în ziua de 9 aprilie 2006 în Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu.


Cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului său spiritual, Sfântul Ambrozie al Mediolanului, preoții și credincioșii eparhiei Giurgiului înalță rugăciuni către Bunul și Milostivul Dumnezeu să dăruiască Preasfinției Sale deplină sănătate, pentru a sluji cu aceeași dragoste, înțelepciune și dăruire Biserica lui Hristos și poporul dreptcredincios din aceste meleaguri vlăscene, binecuvântate de Hristos Domnul nostru,


Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfinția Voastră!
Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 12240,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română