Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE CAPACITATE PREOTEASCĂ DIN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2019
I. DISCIPLINE FUNDAMENTALE


DOGMATICĂ


1. Revelația naturală și supranaturală: căi de transmitere. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.


2. Cunoașterea lui Dumnezeu: felurile cunoașterii;


3. Dogma Sfintei Treimi;


4. Păcatul strămoșesc: origine, urmări;


5. Biserica: ființa, întemeierea, însușirile, membrii;


6. Sfintele Taine: Botezul, Ungerea cu Sf. Mir, Maslul, Mărturisirea, Euharistia, Cununia, Hirotonia;


7. Cinstirea sfinților, moaștelor, icoanelor, a Maicii Domnului și a Sfintei Cruci;


8. Învierea morților și judecata universală: Rai și iad.


9. Parusia și milenarismul.


MISIOLOGIE


1.Misiunea Bisericii în societatea contemporană


2.Biserica Ortodoxă și Uniunea Europeană


3. Biserica Ortodoxă și provocările lumii contemporane: secularizarea, consumismul, globalizarea


4. Mișcări religioase în societatea postmodernă (fenomenul New Age)II. CATEHETICĂ ŞI OMILETICĂ


CATEHETICĂ


1. Despre ierarhia bisericească;


2. Despre Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție;


3. Despre Sfintele Taine;


4. Despre cinstirea Sfintei Cruci;


5. Despre cinstirea sfintelor icoane;


6. Despre Taina Cununiei;


7 .Despre Taina Sfântului Botez;


8. Despre Sfânta Liturghie;


9. Despre post;


10.Despre rugăciune.


OMILETICĂ


1. Predică dogmatică: Despre Sfântul Har (Dum. a II a din Post - Marcu 2,1-12)


2. Predică morală: Despre desăvârșirea creștină (Dum. a IV a din Post – Marcu 9, 17-32)


3. Predică la Duminica slăbănogului (Ioan 5, 1-15)


4. Predică la Duminica samarinencei ( Dum. a Va după Paște – Ioan 4, 5-42);


5. Predică exegetică la Duminica a XXX a după Rusalii – (Luca 18, 18-27);


6. Predică istorică: Despre Ortodoxie ( Ioan 1, 43-51);


7. Predică tematică: Despre pocăință ( Duminica fiului risipitor – Luca 15, 11-32);


8. Predică la Duminica vameșului și a fariseului (Luca 18, 10-14);


9. Predică la Duminica a XXXII a după Rusalii (Luca 19, 1-10);


10. Predică la Duminica a XXVIII a după Rusalii (Luca 14, 16-24);III. DREPT BISERICESC ŞI ADMINISTRAȚIE PAROHIALĂ


DREPT BISERICESC


1. Organele centrale deliberative bisericești;


2. Organele centrale executive bisericești;


3. Sinoadele-organe colective ale puterii bisericești


4. Sfântul Sinod;


5. Sinodul Permanent;


6. Adunarea Națională Bisericească;


7. Consiliul Național Bisericesc;


8. Consistoriul Eparhial;


9. Parohia și organele parohiale;


10. Adunarea Parohială și atribuțiile ei;


11. Consiliul Parohial și atribuțiile lui;


12.Comitetul Parohial;


13. Atribuțile parohului;


14. Atribuțiile protopopului;


15. Adunarea Eparhială;


16. Consiliul Eparhial;


17. Distincții bisericești;


18. Calitățile și condițiile canonice cerute candidatului la Hirotonie;


19. Episcopii:drepturi și îndatoriri;


20. Mirenii:drepturi și îndatoriri;


21. Rudenia de sânge;


22. Autonomia și autocefalia bisericească;


23. Statutul de organizare și funcționare al B.O.R.;


24. Abaterile și delictele disciplinare;


25. Averea bisericească și administrarea ei;


26. Bunurile sacre și bunurile comune bisericești;


27. Instanțele bisericești de judecată;


28. Pedepse vremelnice și definitive;


ADMINISTRAȚIE PAROHIALĂ


1. Actele ocazionale: certificatul, adeverința, convocatorul;


2. Acte și registre de contabilitate parohială;


3. Registrul inventar;


4. Planul financiar (bugetul) parohial: bugetul echilibrat, excedentar și deficitar;


5. Procedura de dare și primire a gestiunii parohiale;


6. Donațiile.


IV. MUZICĂ BISERICEASCĂ


1. Citirea Apostolului și Sf. Evanghelii;


2. Rostirea ecteniilor;


3. Tropare la Cununie și Înmormântare;


4. Cântări din perioada Triodului;


5. Cântări din perioada Penticostarului;


6. Axioane;


7. Heruvic;


8. Cântări la Sfânta Liturghie;


9. Polieleu;


10. Cântări la Vecernie și Utrenie;


11. Colinde și cântece de stea.V. TEOLOGIE LITURGICĂ ŞI TIPIC


1. UTRENIA


a. Rânduiala Utreniei din zilele de rând,


b: Rânduiala Utreniei din duminici,


c. Rânduiala Utreniei de la Sfinții cu Polieleu,


d. Rânduiala Utreniei de la Praznice împărătești,


e. Rânduiala Deniilor din Săptămâna Patimilor,


f. Rânduiala Deniei din Joia Mare,


g. Rânduiala Deniei Prohodului din Vinerea Sfintele Patimi


2. VECERNIA


a. Rânduiala Vecerniei Mici,


b. Rânduiala Vecerniei din zilelede.rând,


c. Rânduiala Vecernie de Sâmbătă seara,


d. Rânduiala Vecernie la sfinți cu Polieleu,


e. Rânduiala Vecernie la Praznice împărătești,


f. Vecernii cu randuială specială


3. VECERNIA ȘI UTRENIA DIN SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ


a. Binecuvantarea la Utrenia și Vecernia din Săptămâna Luminată,


b. Binecuvantarea la Utrenia și Vecernia din Duminica Tomii,


c. Caracteristicile Vecerniei din ziua-de-Paști și din Săptămâna Luminată


d. Caracteristicile Utreniei din ziua-de-Paști și din Săptămâna Luminată


e. Ceasurile Împărătești și structura lor;


4. LAUDELE BISERICEŞTI


- Ce sunt laudele bisericești, numărul lor și momentele săvârșirii;


- Sfintele Taine: scopul lor, rânduială, particularități, semnificații, situații speciale.


- Sfânta Liturghie


- Rânduiala pregătirii pentru Sfânta Liturghie


- Rânduiala înveșmântării


- Rânduiala Sfintei Liturghii


Subiectele examenului au fost selectate după „Îndrumătorul Administrativ bisericesc - Ghidul pentru examenul de capacitate preoțească, administrarea parohiei și a mănăstirii", tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA


LA EXAMENUL DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ


1. Cerere de înscriere la examen


2. Adeverință medicală de la medicul de familie


3. Curriculum Vitae


4. Diploma de bacalaureat – copie xerox


5. Foaie matricola liceu – copie xerox


6. Diploma de licență – copie xerox


7. Foaie matricola facultate – copie xerox


·8. Copie xerox după actul de identitate


·9. Recomandarea preotului duhovnic
Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 8100,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română