Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

TREISPREZECE ANI DE LA ALEGEREA PREASFINȚITULUI PĂRINTE AMBROZIE ÎN DEMNITATEA DE EPISCOP AL GIURGIULUI
Astăzi, 8 februarie 2019, se împlinesc treisprezece ani de la alegerea Preasfințitului Părinte Dr. Ambrozie în demnitatea de Episcop al Giurgiului, prilej pentru care clericii și credincioșii eparhiei noastre aduc slavă lui Dumnezeu, pentru darurile revărsate asupra persoanei Preasfinției Sale.


Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului a văzut lumina zilei la 20 aprilie 1969, în localitatea Scorțeni, județul Prahova. Simțind chemarea lăuntrică a slujirii sfaturilor evanghelice și urmării chipului îngeresc, odată cu terminarea studiilor liceale, în anul 1990 intră în obștea Schitului Crasna. Între anii 1992–1996 Preasfinția Sa urmează cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din București, apoi cursurile de masterat ale aceleiași facultăți, la secția Doctrină și cultură.


Lucrarea de dizertație „Palamism și secularizare", redactată sub îndrumarea vrednicului de amintire Pr. Acad. Dumitru Popescu, a reprezentat un studiu de referință în cadrul cercetărilor palamite din țara noastră, cunoscând lumina tiparului în anul 2000. Pentru meritele deosebite depuse în slujba Bisericii, Preasfinția Sa primește, în anul 1999, rangul de Protosinghel, în același an fiind admis și la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniației transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susținerea lucrării cu titlul „Considerarea istorică a cauzelor și consecințelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică", sub îndrumarea științifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susținută pe 3 martie 2005. Comisia, formată din opt prestigioși profesori greci, va acorda acestei lucrări calificativul Arista (excepțional), propunând publicarea ei.


În ziua de 4 octombrie 2000, Sfântul Sinod, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, l-a ales în funcția de episcop vicar patriarhal, cu titulatura Sinaitul, hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000.


Avându-se în vedere realizările și experiența acumulată timp de șase ani în slujirea de Episcop vicar patriarhal, în ziua de 8 februarie 2006, Preasfințitul Părinte Ambrozie Sinaitul este ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub președinția vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, și întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu.


Cu acest prilej, la împlinirea acestor treisprezece ani de la alegerea în demnitatea de arhipăstor al de Dumnezeu păzitei Episcopii a Giurgiului, Permanența Consiliului Eparhial, clerul și credincioșii înalță rugăciuni către Bunul Dumnezeu să dăruiască Preasfinției Sale deplină sănătate, ani mulți și buni, pentru a sluji cu aceeași dragoste, înțelepciune și dăruire Biserica lui Hristos și poporul dreptcredincios.Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfinția Voastră!https://www.youtube.com/watch?v=yH4bqoqss1w

Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 11543,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română