Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

SFÂNTA CUVIOASĂ MARIA EGIPTEANCA SĂRBĂTORITĂ ASTĂZI, 1 APRILIE, ÎN BISERICA ORTODOXĂ




Sfânta Cuvioaă Maria Egipteanca s-a născut în Egipt în jurul anului 445. La 12 ani părăsind casa părintească a plecat spre Alexandria Egiptului, unde timp de 17 ani s-a prostituat de bună voie.


La vârsta de 29 de ani, văzând mulți bărbați că se îmbarcau pe corăbiile ce plecau din Alexandria către Țara Sfântă pentru a se închina la Lemnul Sfintei Cruci de la Ierusalim, la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, în dorința ei pătimașă de a se desfrâna cu cât mai mulți bărbați, a plecat la Ierusalim, cu o corabie, s-a îmbarcat și ea pe una din aceste corăbii.


Ajungând la Ierusalim, dorind să intre în biserică unde se afla cinstitul Lemnul al Sfintei Cruci, o putere nevăzută o împiedica să intre, ea încercând de trei ori și văzând că nu reușește și-a dat seama că nu putea intra din cauza vieții ei păcătoase. Apoi, în fața bisericii fiind, s-a rugat cu lacrimi la icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cerându-i ca să îi fie îngăduită intrarea în biserică pentru a se putea închina cinstitului Lemn al Sfintei Cruci, promițând că de acum va renunța la viața ei desfrânată și că se va pocăi pentru păcatele ei întreaga sa viață.


Maica Domnului a ascultat rugăciunea ei și i-a îngăduit să intre să se închine cinstitului Lemn al Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Mulțumind apoi Maicii Domnului pentru că i-a ascultat rugăciunea, după cum a consemnat Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului (care a păstorit scaunul patriarhal ierusalimitean între anii 633-638), aceasta a auzit „un glas de departe strigând: De vei trece Iordanul, bună odihnă vei afla!"


A doua zi, povățuită de Maica Domnului, a trecut cu o luntre Iordanul, ajungând la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul, în imediata apropiere a locului în care fusese botezat Mântuitorul Iisus Hristos, unde s-a împărtășit cu Preacinstitele și de viață Făcătoarele Taine ale lui Hristos, retrăgându-se apoi în pustie pentru 47 de ani. În tot acest timp, s-a hrănit din cele trei pâini cu care plecase și cu ierburile crescute în nisip, luptându-se cu 'poftele cele nebunești'. În urma rugăciunilor neîncetate rostite cu lacrimi ziua și noaptea, harul lui Dumnezeu s-a pogorât asupra ei întărind-o și ajutând-o să supraviețuiască și să se pocăiască pentru păcatele ei.


În acea vreme trăia într-o mănăstire a Palestinei un ieromonah pe nume Zosima care își ducea viața în nevoințe și osteneli pustnicești. Ieromonahului i s-a arătat un înger al Domnului care, pentru a-l smeri și a-i arăta că nimeni nu este între oameni care s-ar putea arăta pe sine că este desăvârșit l-a trimis într-una dintre mănăstirile de pe lângă râul Iordan. Cuvioasa Maria Egipteanca, nevoindu-se în pustiu, a fost descoperită tocmai de către acest ieromonah Zosima, care ieșise dintr-o mănăstire din apropierea Iordanului, conform rânduielii monahilor de acolo, în prima Duminică din Post, după Sfânta Liturghie. După 12 zile de mers, el a întâlnit-o pe sfântă, care se îndepărta de el, trecând pe malul celălalt al unui pârâu uscat.


Atunci Sfânta Maria Egipteanca l-a strigat pe nume și i-a cerut o haină să-și acopere goliciunea trupului. Auzindu-se strigat pe nume de către o femeie pe care nu o întâlnise până atunci, Zosima a fost cuprins de frică și de spaimă. După ce i-a dat sfintei o haină veche și ruptă ca să se acopere cu ea, Zosima a căzut la pământ cerând binecuvântare de la această femeie care îl strigase pe nume. La fel a făcut și Sfânta Maria Egipteanca, cerându-i binecuvântare pentru că era cinstit cu vrednicia preoției. După ce s-a interesat cuvioasa despre felul în care mai viețuiesc creștinii și împărații, despre cum sunt sfintele biserici, cei doi au hotărât să se roage. În vremea când stătea el la rugăciune, ridicându-și ochii din pământ, a văzut-o pe sfântă înălțată de la pământ, 'ca un cot, stând în văzduh și rugându-se".


După acestea, părintele Zosima aflând viața sfintei căzut în genunchi pentru a i se închina, însă ea, apucându-l pe bătrân, nu l-a lăsat să facă acest lucru. Sfânta Maria i-a cerut apoi preotului, ca în anul următor, să nu mai iasă, conform rânduielii din mănăstire, ci, în seara Cinei celei de Taină, să ia într-un vas sfânt din Făcătorul de viață Trup și Sânge al Lui Hristos, Dumnezeul nostru, și să vină să o împărtășească, 'de partea cealaltă a Iordanului, care este aproape de locuința lumească". Respectând cuvintele ei, după ce a fost împărtășită, bătrânul monah a venit și în anul următor pentru a-i aduce Sfintele Taine, însă, de data aceasta a găsit-o moartă pe cuvioasă, cu următorul text scris pe pământ: „Părinte Zosima, îngroapă trupul smeritei Maria la locul acesta. Dă țărâna țărânei și te roagă Domnului pentru mine, care am răposat în noaptea mântuitoarelor patimi ale lui Hristos, după împărtășirea dumnezeieștii Cine celei de Taină".


Cu ajutorul unui leu care slujise Cuvioasei, Zosima a reușit să-i îngroape trupul, după care, întors în mănăstire, a povestit fraților tot ceea ce aflase despre această sfântă.



Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca a trecut la Domnul la data de 1 aprilie 522. Ea este sărbătorită în fiecare an la data de 1 aprilie.


De asemenea, în cadrul Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul care se va citi integral în miercurea din Săptămâna a V-a a Postului Mare i se citește viața (anul acesta fiind la data de 10 aprlie).


Biserica Ortodoxă i-a consacrat și Duminica a V-a a Postului Mare, în care ne vom afla mâine, 14 aprilie 2019.


TROPARUL SFINTEI CUVIOASE MARIA EGIPTEANCA


„Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu în­gerii împreună se bucură, cuvioasă Marie, duhul tău". Amin!




Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 11504,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română