Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

IMPORTANT |ÎNVIEREA DOMNULUI LA NOUA CATEDRALĂ EPISCOPALĂ „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE” DIN MUNICIPIUL GIURGIU
În noaptea Sfintelor Paști, credincioșii giurgiuveni au participat într-un număr foarte mare la slujba de Înviere, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. La acest eveniment a luat parte și Alteța Sa Regală Principesa Maria, alături de alte oficialități centrale și locale.


La miezul nopții, sute de credincioși au venit în locul special amenajat din fața Mănăstirii Sf. Mare Mucenic Gheorghe, pentru a se împărtăși de Lumina Sfântă a Învierii lui Hristos, oferită de Ierarhul nostru, care și în anul 2018 a fost adusă de la Ierusalim, prin purtarea de grijă și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.


În continuare, de la Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe s-a plecat în procesiune până la noua Catedrală Episcopală din Giurgiu, unde Întâistătătorul eparhiei noaste a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.


Cu acest prilej, Ierarhul nostru a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre frumusețea duhovnicească a Praznicului Învierii Domnului.


Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este într-adevăr taina credinței și a sufletului omenesc împreună lucrător cu harul dumnezeiesc. Aceasta ne-o mărturisesc Sfinții Părinți, atunci când spun că au văzut lumina cea de negrăit a dumnezeirii, iar mărturia lor nu este înșelare, ci roada rugăciunii și a lucrării neîncetate în Biserică. Să ne deschidem, dar, sufletele și să lăsăm razele luminii de negrăit a Învierii să ne umple întreaga ființă, pentru a fi cu adevărat părtași de bucuria acestui Praznic", a subliniat Preasfinția Sa.


De asemenea, PS Ambrozie a spus că „Însăși Icoana Praznicului Învierii Domnului ne zugrăvește în culori învățătura cea mântuitoare a Bisericii. Părinții o numesc „Pogorârea la iad", pentru că Hristos Domnul este cel ce îi sfărâmă porțile și se înalță biruitor, neatins de boldul și pecetea acestuia. Deși trăim astăzi clipe de bucurie, se cuvine să nu trecem cu vederea înțelesul duhovnicesc al pogorârii Mântuitorului Hristos la iad. Ea reprezintă arvuna învierii noastre, însă, în egală măsură, este și îndemnul adresat fiecăruia dintre cei ce cred să moară păcatului și să biruie stăpânirea celui rău, în Hristos și împreună cu Hristos. Nu oare pentru aceasta ne-am nevoit în răstimpul dinaintea Luminatei Sărbători a Învierii? Nu pentru a ne împărtăși de Hristos ne-am curățit sufletul de păcate, prin rugăciune, post și mai ales prin Taina Sfintei Spovedanii? Nu pentru Hristos ne-am lepădat de cele ale lumii și am năzuit la roadele cele bogate ale Împărăției? Să nu uităm de toate acestea la ceas de bucurie sfântă, pentru că nevoințele noastre reprezintă urzeala veșmântului luminat pe care-l purtăm astăzi. Ele sunt firele nevăzute ce întăresc haina nestricăciunii și tot ele sunt cele care îi dau trăinicie, pentru a îmbrăca pe omul curățat de patimi.


Preasfinția Sa în încheiere a evidențiat că „ziua Învierii nu este numai un prilej de bucurie duhovnicească și de mărturisire a credinței noastre în Învierea Domnului, este și chezășia învierii noastre la sfârșitul veacurilor, așa cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel că „Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa" (I Cor. 6:14). Datori suntem să ne adâncim neîncetat în taina comuniunii noastre creștinești, în taina împreună viețuirii cu Mântutitorul Hristos, Cel care se află între noi pururea. Să dorim cu mult dor împărtășirea de Trupul și Sângele lui Hristos Cel Înviat, împărtășire care, începând de aici, din lumea aceasta vremelnică, se va desăvârși atunci când vom păși pragul veșniciei și îl vom vedea pe Mântuitorul nostru față către față, așa după cum ne rugăm la fiecare Sfântă Liturghie, dar mai ales în aceste zile de Paști: „O, Paștile cele mari și preasfințite, Hristoase! O, înțelepciunea și Cuvântul lui Dumnezeu și Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine, mai adevărat, în ziua cea neînserată a împărăției Tale!".


La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul nostru a transmis credincioșilor să prăznuiască aceste zile ale Sfintelor Paști cu pace și alese bucurii, potrivit datinii străbune, oferindu-le, în semn de prețuire, icoane cu scena Învierii Domnului și Pastorala Preasfinției Sale la Sfintele Paști, intitulată ÎNVIEREA DOMNULUI- SENSUL EXISTENȚEI NOASTRE.


Răspunsurile la strană au fost oferite de Grupul Psaltic Filothei Ieromonahul al Episcopiei Giurgiului, dirijat de părintele Sandu Gheorghița.Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 12509,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română