Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

IMPORTANT | PREASFINȚITUL PĂRINTE DR. AMBROZIE ÎMPLINEȘTE ASTĂZI 20 APRILIE 2018, 49 DE ANI




Astăzi, 20 aprilie 2018, Întâistătătorul eparhiei noastre, Preasfințitul Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, împlinește patruzeci și nouă de ani .


Preasfinția Sa s-a născut în ziua de 20 aprilie a anului 1969, în localitatea Scorțeni, județul Prahova, ca fiu al lui Gabriel și al Aurica Meleacă, primind numele de botez Valentin. A urmat cursurile Liceului nr. 1 din Câmpina (1983-1987) și a satisfăcut stagiul militar între anii 1987-1989.


În anul 1990 intră în obștea Schitului Crasna, unul dintre cele mai cunoscute vetre monahale prahovene. Aici, în anul 1991, este tuns în monahism, primind numele Ambrozie. Datorită dragostei pentru slujirea Sfântului Altar, este hirotonit ierodiacon apoi ieromonah în anul 1992.


Pentru a-și desăvârși formația duhovnicească și teologică, Preasfințitul Părinte Ambrozie urmează între anii 1992 – 1996 cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din București.


În anul 1996, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române de atunci, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, îl numește prin decizie patriarhală Stareț al Schitului Darvari, redeschis după o lungă și tristă perioadă de tăcere.

În tot acest răstimp, Preasfinția Sa a desfășurat o intensă activitate duhovnicească și administrativă, întărind obștea monahilor, creând o comunitate de credincioși bine închegată, construind un paraclis, stăreția, arhondaricul, trapeza și chiliile și restaurând vechea incintă.

În paralel cu această trudă, Preasfinția Sa și-a continuat studiile, urmând cursurile de masterat ale aceleiași facultăți, la secția „Doctrină și cultură".

Lucrarea de dizertație, Palamism și secularizare, a fost redactată sub îndrumarea vrednicului de pomenire Pr. Acad. Dumitru Popescu.


Pentru meritele deosebite depuse în slujba Bisericii, Preasfinția Sa primește în anul 1999 rangul de Protosinghel, în același an fiind admis și la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniației transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susținerea lucrării cu titlul Considerarea istorică a cauzelor și consecințelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică, sub îndrumarea științifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susținută pe 3 martie 2005. Comisia, formată din opt prestigioși profesori greci va acorda acestei lucrări calificativul Arista (excepțional) propunând publicarea ei.


În ziua de 4 octombrie 2000, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, a fost ales în funcția de episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul", de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000.

În această calitate, a coordonat și îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relații Externe Bisericești, Comunități Externe, Învățământ, Biserica și Societatea, Diaconia, Biroul de Presă și Biroul de Pelerinaje.

Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunități Externe, Sectorul Patrimoniu Național Bisericesc, Asociația Diaconia, Așezământul social „Patriarhul Justinian Marina", Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenția de turism „Pelerinul", Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum și îndrumarea activității Schitului Darvari din București.


În ziua de 8 februarie 2006 a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub președinția vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist și întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală „Adormirea Macii Domnului" din Giurgiu.



În demnitatea de Episcop al Giurgiului, Preasfinția Sa desfășoară o activitate deosebită în plan pastoral, misionar, cultural și social-filantropic, slujind lui Dumnezeu și oamenilor, având în minte și în inimă, bucuria slujirii, bucurie care izvorăște din iubire pentru Domnul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit și Înviat.


Cu ocazia, împlinirii a 49 de ani de la nașterea Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Permanența Consiliului Eparhial, alături de clerul și credincioșii eparhiei noastre, înalță rugăciuni către Bunul Dumnezeu să dăruiască Preasfinției Sale deplină sănătate, ani mulți și buni, pentru a sluji cu aceeași dragoste, înțelepciune și dăruire Biserica lui Hristos și poporul dreptcredincios.


ÎNTRU MULȚI ŞI FERICIȚI ANI, PREASFINȚIA VOASTRĂ!




Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 922,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română