Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

DUMINICA A III-A DUPĂ RUSALII (DESPRE GRIJILE VIEȚII) |SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN BISERICA „SF. IERARH NICOLAE ȘI SF. MUCENIC MANUIL” A PAROHIEI BOLINTIN DEAL I DIN JUDEȚUL GIURGIU
Astăzi, 17 iunie 2018, când Biserica Ortodoxă se află în Duminica a treia după Rusalii și în ziua de sărbătorire a Sf. Mucenic Manuil, Parohia Bolintin Deal I din cuprinsul Protopopiatul Bolintin, și-a sărbătorit cel de-al doilea ocrotitor.


Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Întâistătătorul eparhiei noastre, Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Din soborul slujitor a făcut parte părintele Arhim. Mihail Muscariu, stareț al voievodalei Mănăstirii Comana și exarhul mănăstirilor din județul Giurgiu.


Cuvântul de învățătură al Preasfinției Sale a arătat purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de toți oamenii și față de fiecare dintre noi, în plan personal, prin modul în care asupra oamenilor sunt revărsate darurile Sale cele bogate și nemărginita Sa milostivire.


Căutarea împărăției lui Dumnezeu, temă din Predica de pe Munte a Mântuitorului Iisus Hristos, se poate împlini în viața omului prin acceptarea lucrării lui Dumnezeu și, totodată, prin lucrarea fiecărui om, atunci când omul săvârșește cele bineplăcute lui Dumnezeu. Omul este căutător al împărăției cerurilor atât timp cât și împlinește poruncile lui Dumnezeu, își păzește privirea de la lucruri necuviinciose, pătimașe, și sporește în faptele cele bune, folosindu-se de darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat, a evidențiat Preasfinția Sa.De asemenea, Preasfințitul Părinte Ambrozie a vorbit despre viața pilduitoare a Sf. Mucenic Manuil, dar și despre importanța cinstirii sfinților în iconomia mântuirii noastre. Existența sfinților, a arătat Preasfinția Sa, este mărturia puterii sfințeniei Mântuitorului Iisus Hristos asupra umanității, prin lucrarea Duhului Sfânt, a harului dumnezeiesc.


În finalul cuvântului său, Ierarhul nostru l-a felicitat pe părintele paroh Pisculungeanu Florian, secretarul Protopopiatului Bolintin, oferindu-I mai multe volume de cărți. La rândul său, parohul bisericii a mulțumit Întâistătătorului eparhiei noastre pentru bucuria de a fi în mijlocul credincioșilor din localitatea Bolintin Deal, în ziua de prăznuire a celui de-al doilea ocrotitor al parohiei lor.


În continuare, au debutat lucrările conferintei de primăvară, care a reunit preoții din Protopopiatul Bolintin, prezidate de Chiriarhul nostru. Referatele s-au înscris în tematica Anului omagial al unității de credință și de neam și a Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română.


Cu acest prilej, PS Ambrozie a oferit preoților participanți la conferință, Albumul monografic „Mănăstirea Comana - între istorie și legendă", scris de părintele Arhim. Mihail Muscariu, lansat astăzi la finalul Sfintei Liturghii, precum și ultimele hotărâri ale Centrului Eparhial, alături de alte publicații apărute la editura eparhială.


Evenimentul s-a bucurat de prezența a numeroși credincioși care s-au închinat la părticele din moaștele Sf. M. Muc. Gheorghe și ale Sf. M. Mc. Ecaterina, aduse de la noua Catedrală Episcopală din Giurgiu, precum și la părticele din moaștele Sf. Luca al Crimeii, aduse de la Capela Spitalului Bolintin, cel în are ca ocrotitor. Toți cei prezenți au primit ultimul număr al revistei Familia Ortodoxă.
Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 11587,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română