Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

Predarea Religiei în contextul social de azi necesită permanentă pregătire, conștiință misionară și dăruire de sine
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat miercuri, 17 octombrie 2018, un mesaj cu prilejul Consfătuirii profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureștilor care a avut loc la Palatul Patriarhiei.


Mesajul Preafericirii Sale este intitulat Predarea Religiei în contextul social de azi necesită permanentă pregătire, conștiință misionară și multă dăruire de sine.

În cuvântul său, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că „profesorul de Religie trebuie să se remarce prin discursul didactic, adaptat ascultătorilor săi, prin cunoștințele sale permanent împrospătate, dar și prin comportamentul autentic creștin”.

Este îmbucurător faptul că, în pofida noilor reglementări legislative cu privire la ora de Religie, un număr foarte mare de elevi și părinți au ales să primească o educație creștină în școlile publice.


Predarea Religiei în contextul social de azi necesită permanentă pregătire, conștiință misionară și multă dăruire de sine

În societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de tendințe ideologice individualiste și secularizante, este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a promova valorile permanente și modelele autentice, care leagă între ele generațiile trecute, prezente și viitoare.

În acest sens, în anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri de la 1918, ne amintim cu recunoștință de toți aceia care, de-a lungul veacurilor, prin dragostea lor jertfelnică, au apărat unitatea de credință a românilor și au contribuit la cultivarea și consolidarea conștiinței naționale.

Din acest punct de vedere, mesajul educațional al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 este acesta: Familia, Biserica și Școala sunt chemate să prezinte copiilor și tinerilor chipurile luminoase, înțelepciunea și jertfelnicia făuritorilor Marii Uniri, pentru a prețui virtuțile lor și a le cultiva în prezent și în viitor.

În acest efort comun de perfecționare a actului educațional, profesorul de Religie trebuie să se remarce prin discursul didactic, adaptat ascultătorilor săi, prin cunoștințele sale permanent împrospătate, dar și prin comportamentul autentic creștin.

Aceasta pentru că tinerii caută, în Familie, în Biserică și în Școală, modele care să-i ajute să discearnă între provocările actuale și perspectivele de viitor. De aici reiese imensa responsabilitate și demnitate a celor care sunt profesori de Religie, mărturisitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru oameni și luminători ai sufletelor copiilor și tinerilor.

De aceea, exprimăm aici mulțumirea și recunoștința noastră pentru lucrarea misionară pe care o desfășoară profesoarele și profesorii de Religie de pe tot cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Este îmbucurător faptul că, în pofida noilor reglementări legislative cu privire la ora de Religie, un număr foarte mare de elevi și părinți au ales să primească o educație creștină în școlile publice. Iar acest fapt se datorează și profesorilor de Religie bine pregătiți și talentați în prezentarea temelor din programele școlare.

Valorile educaționale oferite de Biserică, prin educația religioasă din școlile publice, trebuie susținute și promovate de toate unitățile bisericești, cu prioritate de parohii și de birourile de cateheză parohială, mai ales în această perioadă de secularizare a societății românești. De ce? Pentru că aceste valori religios-morale reprezintă pentru tineri un reper spiritual esențial și un liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline; ele devin lumină spirituală pentru viață, chiar dacă nu sunt imediat percepute ca atare.

Întărirea legăturilor de parteneriat dintre Biserică și Școală este azi un deziderat comun, deoarece acțiunile comune ca exemple concrete sunt benefice pentru copii și tineri. În această privință, preoții de parohii sunt îndemnați să sprijine activitatea educațională a copiilor și tinerilor din parohiile lor, inclusiv prin asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor materialelor didactice pentru copiii proveniți din familii defavorizate.

Astfel, în Arhiepiscopia Bucureștilor, pe baza parteneriatului încheiat cu unitățile de învățământ, există o frumoasă tradiție ca la început de an școlar parohiile să ajute cu rechizite și uniforme școlare, manuale, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, mai ales pe elevii din familiile sărace sau defavorizate.

Anul acesta, s-au implicat în această lucrare 532 de parohii, care au oferit ajutoare financiare pentru 8.678 de beneficiari, suma totală investită pentru ajutorarea copiilor ridicându-se la aproape jumătate de milion de lei (486.682 lei).

De asemenea, toate seturile de Fișe de lucru pentru disciplina Religie la clasa 0 (pregătitoare) au fost asigurate copiilor din municipiul București și județele Ilfov și Prahova prin contribuția financiară a parohiilor, care au transmis comenzile, centralizate prin Protoierii, la Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, spre a le trimite acest material didactic tipărit la Tipografia Cărților Bisericești a Patriarhiei Române.

Parohiile implementează astăzi proiecte educaționale și catehetice multiple, în conformitate cu strategia misionară a Patriarhiei Române și a Arhiepiscopiei Bucureștilor: Hristos împărtășit copiilor, Alege școala!, Calea mântuirii, Cateheze pentru viață, Tabere de tineret etc. Intensificarea preocupării pentru lucrarea educativ-misionară în rândul noii generații este determinată de convingerea că toți copiii și tinerii crescuți în credință sunt prezentul și viitorul Bisericii.

În plus, revigorarea catehezei parohiale și intensificarea misiunii profesorului de Religie sunt necesare pentru a oferi copiilor imaginea frumoasă a Școlii românești și pentru a reda profesorilor prestigiul și demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinților încrederea că nu există investiție mai mare pentru viitorul copiilor decât educația sănătoasă, ancorată în valorile eterne ale credinței, cultivate și transmise în Familie, Școală și Biserică.

În concluzie, dorim să exprimăm preocuparea permanentă a Bisericii de a sprijini și perfecționa predarea orei de Religie, ca fiind o valoroasă cooperare a Bisericii cu Şcoala pentru binele poporului român.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.roSite realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 11588,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română