Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

Patriarhul Daniel către pelerini: Comuniunea sfinților este izvor de unitate românească în cuget și simțiriÎn cuvântul adresat pelerinilor, joi, 25 octombrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că la hramul Catedralei Patriarhale sunt prezente moaștele a „doi ocrotitori ai Capitalei noastre”, comuniunea sfinților fiind „izvor de unitate românească în cuget și simțiri”.


Omilia a fost rostită la finalul procesiunii Calea Sfinților, după slujba de Polihroniu oficiată la întâmpinarea moaștelor Sfinților Calinic și Dimitrie.

Preafericirea Sa le-a vorbit pelerinilor despre „chipul luminos al Sfântului Calinic de la Cernica” care „a rămas întipărit în evlavia poporului ca fiind unul dintre cei mai înțelepți păstori români din veacul al 19-lea”.

„Păstor și rugător fierbinte, făcător de minuni și tămăduitor, duhovnic înțelept și părinte milostiv, Sfântul Ierarh Calinic a fost în același timp un om erudit, un bun organizator, un talentat constructor de biserici”, a spus Preafericirea Sa.

La finalul cuvântului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a remarcat că „o sărbătorire profundă și completă a Centenarului Marii Uniri nu se poate realiza decât prin rugăciune în comun, bucurie și pace duhovnicească, toate acestea fiind daruri pe care Dumnezeu le pogoară asupra noastră”.


Cuvânt integral:

Iubiți pelerini,

Trăim astăzi momente de binecuvântare și bucurie duhovnicească deosebite pe care Duhul Sfânt, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ni le dăruiește prin prezența moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica (1787-1868), de la a cărui trecere la cele veșnice celebrăm anul acesta 150 de ani.

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a născut la 7 octombrie 1787, în cetatea Bucureștilor, în cartierul Sfântul Visarion. Mama sfântului, Floarea, foarte evlavioasă, a insuflat copiilor ei iubirea de Dumnezeu și râvna spre cele duhovnicești, cei doi fii ai ei alegând să îmbrace îngerescul chip al vieții monahale. Către sfârșitul vieții, ea însăși a intrat în viața monahală cu numele Filofteia la Mănăstirea Pasărea, unde a trecut la Domnul, în 8 noiembrie 1833.

În martie 1807, la vârsta de 20 de ani, urmând chemării sale lăuntrice, tânărul Constantin a intrat în obștea Mănăstirii Cernica, primind numele Calinic, într-o atmosferă duhovnicească însuflețită de duhul mișcării isihaste a Sfântului Paisie de la Neamț (Velicicovschi †1794), duh întreținut de ucenicii starețului Gheorghe de la Cernica (†1806).

La 14 octombrie 1818, obștea Mănăstirii Cernica l-a ales stareț pe Cuviosul Calinic, apreciind îndeosebi alesele sale calității de păstor de suflete. Timp de 32 de ani (1818-1850), ca stareț al acestei mănăstiri, a ctitorit biserica nouă a mănăstirii, cu hramul Sfântul Gheorghe, și întreg ansamblul de chilii, a restaurat și zugrăvit biserica Sfântul Nicolae din ostrovul mare al mănăstirii, a construit noi chilii monahale, o nouă stăreție și o bibliotecă, încât Mănăstirea Cernica a devenit, în timpul stăreției sale, un important centru de cultură și spiritualitate ortodoxă.

Virtuțile sale și împlinirile gospodărești l-au recomandat a fi ierarh, însă Sfântul Calinic a refuzat, în repetate rânduri, vrednicia de mitropolit al țării. Totuși, la insistențele domnitorului Barbu Dimitrie Ştirbei (1849-1856), a primit alegerea sa ca episcop al Râmnicului, hirotonia întru arhiereu săvârșindu-se în Catedrala mitropolitană din București, în urmă cu 168 de ani, la 26 octombrie 1850.

Chipul luminos al Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica a rămas întipărit în evlavia poporului ca fiind unul dintre cei mai înțelepți păstori români din veacul al 19-lea, prin modul cum îmbina tradiția rugăciunii neîntrerupte a sfinților rugători isihaști, cu elanul misionar al sfinților ierarhi ctitori și constructori de lăcașuri sfinte, de cultură și filantropie creștină.

Păstor și rugător fierbinte, făcător de minuni și tămăduitor, duhovnic înțelept și părinte milostiv, Sfântul Ierarh Calinic a fost în același timp un om erudit, un bun organizator, un talentat constructor de biserici de mănăstire și de parohie, și cititor al Catedralei episcopale din Râmnicul Vâlcea, un patriot român devotat, militant fervent pentru Unirea Principatelor Române din anul 1859.

Iubiți pelerini,

Racla cu sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica a fost depusă lângă racla cu moaștele Cuviosului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Așadar, avem doi ocrotitori ai Capitalei noastre, care, deși nu s-au cunoscut în timpul vieții, au aceeași lucrare duhovnicească de tămăduire și de călăuzire prin rugăciune neîncetată către tronul Preasfintei Treimi, pentru toți cei care se închină cu credință și evlavie sfintelor lor moaște.

În anul acesta, 2018, în care omagiem unitatea de credință și de neam și îi comemorăm pe făuritorii Marii Uniri din 1918, ne bucurăm de acest moment al unirii întru rugăciune și mijlocire a celor doi mari sfinți pentru mântuirea sufletelor noastre.

O sărbătorire profundă și completă a Centenarului Marii Uniri nu se poate realiza decât prin rugăciune în comun, bucurie și pace duhovnicească, toate acestea fiind daruri pe care Dumnezeu le pogoară asupra noastră prin mijlocirea și purtarea de grijă a Sfinților Bisericii, dar și prin împreună-lucrarea noastră cea roditoare întru virtuțile creștine pentru binele poporului român.

Ne rugăm Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou să dăruiască ajutor și sănătate, pace și bucurie tuturor pelerinilor, care arătă, și în acest an, credință vie, mărturisitoare, evlavie adâncă și dragoste de Biserică. Ne rugăm, totodată, ca Dumnezeu să reverse milele Sale cele bogate spre frații noștri aflați în suferință sau în nevoi și să ne dăruiască nouă tuturor mult curaj spre a mărturisi credința noastră și a înfrunta încercările vieții.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri Calinic de la Cernica și Dimitrie cel Nou, ocrotitorii Bucureștilor, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 12360,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română