Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

PĂRINTELE MIHAIL CONSTANTIN BALABAN, FOST PREOT PAROH AL BISERICII „NASTEREA MAICII DOMNULUI” - MELETIE, A FOST CONDUS PE ULTIMUL DRUM
Astăzi, 23 martie 2019, preoți și credincioși l-au condus pe ultimul drum pe părintele Mihail Constantin Balaban, fost preot paroh al bisericii „Nasterea Maicii Domnului" - Meletie din localitatea Baneasa, județul Giurgiu. Parohia Meletie. Aseară, în noul Sfânt Lăcaș al Parohiei Meletie cu hramurile "Sf. Ierarh Meletie al Antiohiei", "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil", și "Sfânta Mare Muceniță Ecaterina ", Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului și Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi au săvârsit slujba "Stâlpilor".Durerosul eveniment a continuat astăzi cu slujba înmormântării, care a fost săvârșită în noua biserica a Parohiei Meletie de către Întâistătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi.La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a adresat un cuvânt de mângâiere pentru familia părintelui Mihail Constantin Balaban, în care a evocat lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică și administrativă desfășurată în cele patru decenii de slujire.Îndurerată familie,


Precucernici părinți,


Întristată adunare,În această perioadă de post, rânduită de Biserică pentru întâmpinarea praznicului Învierii Domnului, în ziua de 19 martie 2019, s-a încheiat firul vieții pământești, la vârsta de 65 de ani, a celui care, timp de aproape patru decenii, a fost preotul paroh al Parohiei Meletie. Atunci când am aflat vestea mutării la Domnul a părintelui Mihail Constantin Balaban, m-am gândit de îndată la slujirea sa, slujire îndelungată și plină de încercări. În Liturghie, patruzeci de ani în care a trăit multe, a suferit și s-a nevoit cu stăruiță. Născut la 12 august 1954 în București dintr-o familie autentică de creștini, părintele Mihail Constantin Balaban urmează toate cursurile de pregătire școlară în capitala țării, apoi Seminarul Teologic și Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. În 1979 se va căsători cu tânăra Ecaterina, cea care i-a fost alături până la sfârșitul vieții în întreaga sa misiune pastorală. Îndată după căsătorie, va primi Taina Hirotoniei și i se va încredința spre păstorire parohia Poiana, din com. Ciulnița jud. Ialomița, unde slujește pentru puțin timp, deoarece, după numai un an, în 1981, a fost transferat aici, la Parohia Meletie, pe care a păstorit-o cu deosebită dragoste și râvnă atât pentru credincioși, cât și pentru Casa Domnului, vreme de treizeci și opt de ani.


Întristată asistență,


Chip luminos de părinte harnic și evlavios, gospodar și misionar jertfelnic, Părintele Mihail Balaban pășește astăzi hotarul veșniciei spre a se adăuga personalităților giurgiuvene de seamă, care s-au ostenit în ogorul Domnului pentru formarea atâtor generații de credincioși. A fost și va rămâne în conștiința comunității din parohia Meletie și a tuturor celor care l-au cunoscut un model de slujitor al lui Hristos, Arhiereul cel Veșnic. Era apropiat de toți, manifesta o mare exigență cu sine însuși, dar și cu ceilalți. S-a distins printr-o aplecare neobosită pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și mai ales pentru promovarea tradițiilor populare ale neamului nostru. „Cu cât descoperim mai mult adâncimea sensurilor și frumusețea sentimentelor care au stat la baza formării acestor porturi, tradiții, obiceiuri și credințe populare, cu atât mai mult ne doare sufletul văzând trădartea ființei noastre naționale. Intrați în sufletul doinelor și veți pătrunde în sufletul neamului românesc... Căutați să simțiți duhul jocurilor noastre populare și trupul vă va sălta în ritmul muzicii.", mărturisea părintele Mihail în lucrarea monografică Meletie - Amintiri despre Sat, Biserică și oameni. Toate aceste gânduri și trăiri l-au determinat să înființeze în anul 1995, alături de doamna preotească Ecaterina Balaban, Ansamblul Folcloric ,,Mugurel de Vlașca", iar în anul 2000 Asociația de Tineret „Mugurel de Vlașca", veritabile centre de cultură și spiritualitate ale vieții giurgiuvene. Eforturile neobosite și râvna pentru recuperarea valorilor românești din această parte a țării nu au rămas nerăsplătite, Ansamblul „Mugurel de Vașca" fiind distins cu cele mai înalte premii atât în țară, cât și peste hotare, arătând astfel că munca depusă de părintele Balaban pentru pregătirea tinerilor a fost de un înalt profesionalism. Totodată, numeroasele calități și realizările pastorale au făcut ca în anul 2007, la scurt timp de la întronizarea Noastră ca Episcop al Giurgiului, Părintele Balaban să fie propus Centrului Eparhial al Episcopiei Giurgiului pentru funcția de consilier eparhial pe probleme de Patrimoniu. În această calitate, înființează primul muzeu cu obiecte religioase din județul Giurgiu, sacrificând multă vreme ca acestea să fie restaurate și păstrate în cele mai bune condiții. Aceleași calități le-a folosit și în aranjarea fondului de carte veche de cult păstrat în Muzeul eparhial. A lucrat „cu timp și fără timp" la întocmirea documentației pentru trecerea unei foste unități militare dezafectate din localitatea Slobozia în proprietatea Episcopiei Giurgiului și mai ales ca în acest loc să se statornicească pentru totdeauna viața monahală. Strădaniile sale au făcut ca aici, într-o fostă unitate militară, să ia ființă Mănăstirea Sf. Ioan Rusul, unde, pelerini din toată țara, descoperă o adevărată oază de spiritualitate. Totodată, împărtășind din vasta sa experiență, a realizat numeroase articole și studii de specialitate, fiind co-autor al lucrării „Domnitori și ierarhi ai Țării Românești – Ctitoriile și mormintele lor".


Preacucernici Părinți,


Iubiți credincioși


Imaginea preotului este imaginea slujirii lui; viața preotului este, în esență, slujirea sa la sfântul altar, alături de credincioșii săi, împreună în rugăciune și împreună pe calea mântuirii. Într-adevăr, ca iconom al tainelor lui Dumnezeu, părintele Mihail a fost „lumină", ca să-l cităm pe Sfântul Evanghelist Luca. A fost lumină pentru că L-a mărturisit pe Hristos în toată viața sa, considerând că nu este demnitate mai mare decât cea de slujitor și mărturisitor al lui Hristos. Era mereu gata pentru slujirea aproapelui. Era înzestrat de Bunul Dumnezeu cu un tact pastoral extraordinar, cu un dar înnăscut de a cunoaște oamenii, știa să pătrundă în sufletele păstoriților săi, să-i sfătuiască pe toți și să-i îndrume, să-i mângâie în vreme de suferință și să le fie alături.


Acest sfânt locaș în care părintele Mihail Balaban este prohodit, a fost ridicată în doar treizeci și trei de zile, datorită implicării Sfinției Sale. Şi-a legat viața de aceste meleaguri pe care le-a iubit unde a lăcrimat de multe ori pentru păstoriții săi care-i treceau pragul pentru a-și spune păsurile și necazurile. De asemenea, biserica „Nașterea Maicii Domnului", ctitorită în anul 1860 de Meletie Arhimandritul, egumenul fostei Mănăstiri Căscioarele, a trecut printr-un amplu proces de restaurare și înfrumusare prin strădaniile neobosite ale părintelui Mihail Balaban. Prețuirea și recunoștința pentru ctitorul sfântului locaș și al satului au făcut ca în apropierea bisericii parohiale să fie ridicat un centru social pastoral închinat acestuia.Îndurerată familie,


Păstorind aproape patru decenii credincioșii din parohia Meletie, părintele Mihail Balaban a fost un luminător al sufletelor și iscusit povățuitor, dând pildă de jertfelnicie și credință, viața sa a fost o candelă aprinsă la Sfântul Altar al Bisericii. Nimeni nu cred că ar putea vreodată să descrie mai frumos aceste melaguri și nu ar putea vorbi mai admirativ despre copiii dumneavoastră, care au format și formează Ansamblul Mugurel de Vlașca, așa cum a făcut-o vrednicul dumneavoastră păstor, lăsând un adevărat testament care va rămâne mărturie peste timp:


Între foșnetul pădurilor și susurul eternului Danubiu, într‑o mică așezare cu 320 de familii de oameni harnici și buni, au apărut primii muguri ai Ansamblului Mugurel de Vlașca. Având sădită în suflete dragostea pentru frumos și pentru toate valorile noastre tradiționale: cântecul, jocul și confecționarea costumelor specifice zonei, copiii și tinerii satului MELETIE din comuna Băneasa, cu multă muncă și pasiune și‑au însușit o parte din aceste valori. Astfel, din anul 1995, aceste vlăstare minunate ale neamului românesc, aproape zi de zi, după munca istovitoare a câmpului la care mergeau împreună cu părinții, când soarele începea să scapete spre asfințit, parcă uitând de oboseala zilei, repetau și iarăși repetau neasemuitele cântece și jocuri stramoșești. Ați trăit vreodată frumusețea unei seri de iarnă când, adunate la clacă, tinerele fete sporovăiesc vesele la căldura focului în vreme ce mâinile lor harnice ca albinele fac adevărate minuni? Dar ați văzut iile cusute de ele? Ați văzut vreodată copiii noștri îmbrăcați în frumosul costum de Vlașca jucând cu bucurie dansuri adevărate, românești, sau cântând colinde în ziua Crăciunului? La MELETIE acestea sunt realități. Câte comori are poporul acesta! Păstrați‑le!"[1]


Întristată adunare,


Suntem cu toții conștienți de marea durere pe care o încercați în acest ceas greu al despărțirii, pe care și noi înșine o simțim. Cu toate acestea, în astfel de momente nu suntem singuri, căci ne stau alături Maica Domnului, Sfinții cei împreună rugători și îngerii; ne stau alături amintirile frumoase, bunătatea inimii Sfinției Sale și frumusețea sufletului său.


De aceea, ne rugăm lui Dumnezeu, la acest ceas al despărțirii vremelnice de Părintele Mihail, să-i odihnească sufletul în locașurile sfinților, să-i ierte greșelile să-i dea cununa dreptății Sale, parte cu cei mântuiți în slava aleșilor Săi pentru cele ce s-a ostenit în lumea aceasta și, precum l-a pus pe dânsul slujitor în Biserică, așa să-l arate și în altarul Său cel ceresc.Veșnică să-i fie pomenirea! Amin.† AMBROZIE,


Episcopul Giurgiului
[1] Judecător Ionel-Florin Neghină, Preot Prof. Mihail Constantin Balaban, Meletie-Amintiri despre Sat, Biserică și Oameni, Oameni, Editura Episcopiei Giurgiului, 2014, p. 124.

Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 12227,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română