Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

IMPORTANT |ÎNVIEREA DOMNULUI LA NOUA CATEDRALĂ EPISCOPALĂ „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE” DIN MUNICIPIUL GIURGIUÎn noaptea Sfintelor Paști, credincioșii giurgiuveni au participat într-un număr foarte mare la slujba de Înviere, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.


La miezul nopții, sute de credincioși au venit în locul special amenajat din fața noii Catedrale Episcopale Sf. Mare Mucenic Gheorghe, pentru a se împărtăși de Lumina Sfântă a Învierii lui Hristos, oferită de Ierarhul nostru, care și în anul 2019 a fost adusă de la Ierusalim, prin purtarea de grijă și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.În continuare, Întâistătătorul eparhiei noaste a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în noua Catedrală Episcopală din Giurgiu.Cu acest prilej, Ierarhul nostru a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre frumusețea duhovnicească a Praznicului Învierii Domnului.


„Mare, sfântă și mult prăznuită este această zi în care Mântuitorul a întărit cu fapte adevărul despre ființa și lucrarea Sa dumnezeiască, înviind a treia zi, după Scripturi. Stăpâniți de această încredințare, sărbătorim an de an Paștile cele sfințite, prin care ne împărtășim cu apa cea vie a dreptei credințe, care izvorăște nu din piatră seacă, făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii. Prăznuind cu bucurie și cu evlavie preamărita minune a Învierii Domnului, ne reînnoim neîncetat în viața noastră creștinească, mărturisind din plin că propovăduirea noastră nu este zadarnică și nici credința noastră deșartă (I Cor. 15, 14), pentru că Paștile cele sfințite, ce ni s-au arătat astăzi sărbătoare a luminii, sunt trecere de la moarte la viață, unire a cerului cu pământul. Aceeași sfântă bucurie legată de Învierea Domnului se prelungește în viața fiecărui om atunci când acesta mărturisește și trăiește, adânc și conștient, taina morții și Învierii Mântuitorului. Împărtășinduse cu Sfintele Taine, omul se naște din nou, renaște la o viață altoită în Dumnezeu, devenind „făptură nouă", a subliniat Preasfinția Sa.


De asemenea, PS Ambrozie a spus că „Însăși Icoana Praznicului Învierii Domnului ne zugrăvește în culori învățătura cea mântuitoare a Bisericii. Părinții o numesc „Pogorârea la iad", pentru că Hristos Domnul este cel ce îi sfărâmă porțile și se înalță biruitor, neatins de boldul și pecetea acestuia. Deși trăim astăzi clipe de bucurie, se cuvine să nu trecem cu vederea înțelesul duhovnicesc al pogorârii Mântuitorului Hristos la iad. Ea reprezintă arvuna învierii noastre, însă, în egală măsură, este și îndemnul adresat fiecăruia dintre cei ce cred să moară păcatului și să biruie stăpânirea celui rău, în Hristos și împreună cu Hristos. Nu oare pentru aceasta ne-am nevoit în răstimpul dinaintea Luminatei Sărbători a Învierii? Nu pentru a ne împărtăși de Hristos ne-am curățit sufletul de păcate, prin rugăciune, post și mai ales prin Taina Sfintei Spovedanii? Nu pentru Hristos ne-am lepădat de cele ale lumii și am năzuit la roadele cele bogate ale Împărăției? Să nu uităm de toate acestea la ceas de bucurie sfântă, pentru că nevoințele noastre reprezintă urzeala veșmântului luminat pe care-l purtăm astăzi. Ele sunt firele nevăzute ce întăresc haina nestricăciunii și tot ele sunt cele care îi dau trăinicie, pentru a îmbrăca pe omul curățat de patimi.Preasfinția Sa în încheiere a evidențiat că Sărbătoarea Învierii este și prilej de întâlnire, de așezare împreună. Cei plecați departe se întorc pe la casele lor, părinții își regăsesc copiii, prietenii vechi se reîntâlnesc, este vreme de veselie și de tihnă binemeritată. În zilele acestea, țara întreagă este în sărbătoare și, mai cu seamă, satele se umplu de lumina Învierii. Veșnicia se reîntoarce la sat, totul este învăluit de pace și de liniște. Întradevăr, satul românesc intră în sărbătoare și ne aduce aminte, an de an, că acolo, din vatra sa, a fost plămădită această țară, acolo s-a început făurirea limbii și de acolo sau ridicat cele mai multe dintre mințile luminate ale României.


La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul nostru a transmis credincioșilor să prăznuiască aceste zile ale Sfintelor Paști cu pace și alese bucurii, potrivit datinii străbune, oferindu-le, în semn de prețuire, icoane cu scena Învierii Domnului și Pastorala Preasfinției Sale la Sfintele Paști, intitulată ÎNVIEREA DOMNULUI- TEMELIA CREDINȚEI NOASTRE.Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 11426,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română